Thông Báo

Về việc chuyển hướng tên miền.

Xin chào khách truy cập, do tên miền GAFIN.VN phù hợp và ý tưởng đến website có lĩnh vực blog mà chúng tôi xây dựng. Nên chúng tôi đã mua lại tên miền GAFIN.VN.

Nay chúng tôi ra thông báo này đến khách truy cập, tên miền
GAFIN .VN sẽ không còn liên quan đến các nội dung trước đây của những đơn vị trước.

Thông báo này sẽ có hiệu lực từ ngày 09.05.2019 – 16.05.2019. Các tranh chấp về sau chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như từ chối trách nhiệm pháp lý có liên quan.

Thông báo này thây thế cho các văn bản có liên quan.

Kính mong quý đọc giả chú ý và tránh nhầm lẫn.

Xin cám ơn.

Hiện tại đã hết thời gian tranh chấp. Chúng tôi xin phép được sử dụng tên miền theo mục đích ban đầu của chúng tôi.

Trân trọng ./.