Công như trận Myanmar, VN sẽ nhận quả đắng ở bán kết

Công như trận Myanmar, VN sẽ nhận quả đắng ở bán kết


Sự Kiện