Israel liên tục tấn công, S-300 Syria còn chờ đến bao giờ?

Israel liên tục tấn công, S-300 Syria còn chờ đến bao giờ?


Sự Kiện