Dự án 54,6ha lấn biển Lý Sơn: Chưa có trong quy hoạch

Dự án 54,6ha lấn biển Lý Sơn: Chưa có trong quy hoạch


Sự Kiện