Lời Hà Hồ sau ngày vui của Cường Đô la: Hơi 'phũ'?

Lời Hà Hồ sau ngày vui của Cường Đô la: Hơi 'phũ'?


Sự Kiện