HSX - Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
PVF
Giá (Nghìn VNĐ): Tổng GTGD (triệu đồng): Tổng KL:
Giá Tham chiếu Mở cửa Cao nhất Thấp nhất PE PB
GTGD ròng NDTNN Vốn hóa Giá cao nhất 52 tuần KLNY KLCPDLH
Thông tin tài chính
Tài chính chi tiết
  • Theo quý
  • Theo năm
  • Đơn vị :
CHỈ TIÊUQ1/2013Q4/2012Q3/2012Q2/2012
I. Tiền mặt, vàng bạc đá quý8,0304,286,61
II. Tiền gửi tại NHNN381,530414,13347,56
III. Tiền, vàng gửi tại TCTD khác và cho vay TCTD khác9.222,7709.984,669.478,83
1. Tiền, vàng gửi tại và cho vay TCTD khác9.278,98010.013,159.494,44
2. Dự phòng rủi ro cho vay TCTD khác-56,210-28,49-15,61
IV. Chứng khoán kinh doanh786,4201.214,761.062,36
1. Chứng khoán kinh doanh850,8101.286,991.129,38
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh-64,380-72,23-67,02
V. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác0000
VI. Cho vay khách hàng37.939,08041.619,7644.784,71
1. Cho vay khách hàng39.067,54042.428,9345.811,46
2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng-1.128,460-809,17-1.026,75
VII. Chứng khoán đầu tư7.809,2707.304,696.009,62
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán5.226,3304.682,314.017,38
2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn2.810,1902.810,212.163,23
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư-227,250-187,83-170,99
VIII. Góp vốn đầu tư dài hạn3.143,3202.503,712.502,39
1. Đầu tư vào công ty con552,50000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết1,5001,501,50
3. Đầu tư dài hạn khác2.619,5802.533,502.532,88
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn-30,270-31,29-31,99
IX. Tài sản cố định501,540482,76490,38
1. Tài sản cố định hữu hình404,450403,46414,54
a. Nguyên giá582,590558,68559,85
b. Giá trị hao mòn lũy kế-178,140-155,22-145,31
2. Tài sản cố định thuê tài chính0,8200,890,93
a. Nguyên giá1,0901,091,09
b. Giá trị hao mòn lũy kế-0,270-0,20-0,16
3. Tài sản cố định vô hình96,27078,4074,91
a. Nguyên giá119,79093,6687,21
b. Giá trị hao mòn lũy kế-23,530-15,26-12,30
X. Bất động sản đầu tư0000
1. Nguyên giá0000
2. Giá trị hao mòn lũy kế0000
XI. Tài sản có khác27.568,21028.362,4730.379,64
1. Các khoản phải thu10.668,58011.433,8711.239,97
2. Các khoản lãi, phí phải thu4.003,4804.225,433.844,43
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang0000
4. Mua sắm sửa chữa lớn tài sản cố định0000
5. Tài sản thuế TNDN hoãn lại38,31038,3438,34
6. Tài sản có khác13.658,36013.501,7115.779,97
7. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản-800,520-836,88-523,06
Tổng tài sản có87.360,16091.891,2295.062,09
I. Các khoản nợ chính phủ và ngân hàng nhà nước0000
II. Tiền gửi và vay các TCTD khác23.546,15023.370,4121.155,10
1. Tiền gửi của các TCTD khác9.567,80010.581,2213.374,66
2. Vay các TCTD khác13.978,35012.789,197.780,44
III. Tiền gửi của khách hàng25.581,54016.834,7416.218,68
IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác0022,0921,06
V. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro7.587,30018.268,3620.173,95
VI. Phát hành giấy tờ có giá946,8401.167,961.571,38
VII. Các khoản nợ khác22.592,14024.992,3128.713,33
1. Các khoản lãi, phí phải trả1.120,0402.094,701.945,15
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả0000
3. Các khoản phải trả, công cụ nợ khác21.445,21022.874,8326.741,02
4. Dự phòng rủi ro khác26,89022,7827,16
Tổng nợ phải trả80.253,97084.655,8687.853,49
VIII. Vốn và các quỹ0000
1. Vốn của TCTD6.055,6006.055,606.055,60
a. Vốn điều lệ6.00006.0006.000
b. Vốn đầu tư XDCB0000
c. Thặng dư vốn cổ phần55,60055,6055,60
d. Cổ phiếu quỹ0000
e. Cổ phiếu ưu đãi0000
f. Vốn khác0000
2. Quỹ của TCTD554,040565,79568,55
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái4,8200,144,70
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản0000
5. Lợi nhuận chưa phân phối46,050167,26138,33
Tổng vốn chủ sở hữu6.660,5106.788,796.767,18
VII. Lợi ích cổ đông thiểu số445,680440,57441,41
Tổng cộng nguồn vốn87.360,16091.885,2295.062,09
Lịch sự kiện
28/04
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
<P>Họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 tại tầng 9 trụ sở số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, HN.</P>
03/12
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
Xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 và chia cổ tức 2011.
28/09
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
Xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động.
14/04
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
Họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 tại tầng 9, tòa nhà PVFC, số 22 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
21/09
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
PVF Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 0.0583 Ngày 21/09/2011
04/07
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
PVF Giao dịch cổ phiếu phát hành thêm Ngày 04/07/2011
10/02
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
PVF Thưởng cổ phiếu Ngày 10/02/2011
05/05
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
PVF Trả cổ tức bằng tiền Ngày 05/05/2010
08/03
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
PVF Lịch họp cổ đông Ngày 08/03/2010
Copyright 2009-2013 Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư. All rights reserved | Powered by Ấn Phẩm Corp.
© Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư

© TẠP CHÍ NHỊP CẦU ĐẦU TƯ - HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp số 109/GP-TTĐT
Tòa soạn: Tầng 3, số 95H, Phố Lý Nam Đế, P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: Ms. Thủy / Ms. Hiên
Điện thoại: 0908 824 030 / 0908 468 285
Email : online@nhipcaudautu.vn
Powered by:
Địa chỉ: Lầu 6, 63A Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh