Khuôn mặt võ sĩ biến dạng sau cú đấm của đối thủ

Khuôn mặt võ sĩ biến dạng sau cú đấm của đối thủ video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện