Nga không biết phiến quân có bắn vào Tartus hay không

Nga không biết phiến quân có bắn vào Tartus hay không

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện