Chủ tịch Huawei trả đòn tẩy chay: Tạm biệt Mỹ, Anh

Chủ tịch Huawei trả đòn tẩy chay: Tạm biệt Mỹ, Anh


Sự Kiện