Venezuela lập lữ đoàn nhân dân, quyết chống Mỹ can thiệp

Venezuela lập lữ đoàn nhân dân, quyết chống Mỹ can thiệp


Sự Kiện