Thổ dồn quân vào Manbij: Nga đã không thuyết phục được Ankara?

Thổ dồn quân vào Manbij: Nga đã không thuyết phục được Ankara?


Sự Kiện