Vì sao Mỹ-Thổ chưa thể thành lập vùng an toàn Syria?

Vì sao Mỹ-Thổ chưa thể thành lập vùng an toàn Syria?


Sự Kiện