Nga bị mất những gì ở chiến trường Syria?

Nga bị mất những gì ở chiến trường Syria?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện