Radar Việt Nam phát hiện đồng thời 1.200 mục tiêu trên không

Radar Việt Nam phát hiện đồng thời 1.200 mục tiêu trên không

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện