Israel 'làm thịt' Pantsir và Tor. Thế S-300 khủng khiếp ở đâu?

Israel 'làm thịt' Pantsir và Tor. Thế S-300 khủng khiếp ở đâu?


Sự Kiện