Philippines bắt 2,7 tạ ma túy được chuyển từ Việt Nam

Philippines bắt 2,7 tạ ma túy được chuyển từ Việt Nam


Sự Kiện