Điện mặt trời áp mái: Vẫn chưa bán được cho EVN

Điện mặt trời áp mái: Vẫn chưa bán được cho EVN


Sự Kiện