Ông lớn nội thất IKEA muốn rót 450 triệu USD vào VN

Ông lớn nội thất IKEA muốn rót 450 triệu USD vào VN


Sự Kiện