Trung Quốc đổ 3,6 tỷ USD vào điện than ở Việt Nam

Trung Quốc đổ 3,6 tỷ USD vào điện than ở Việt Nam


Sự Kiện