Sư tử biển đánh nhau đẫm máu, kẻ hiếu chiến bỏ chạy

Sư tử biển đánh nhau đẫm máu, kẻ hiếu chiến bỏ chạy

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện