Tắc hẳn mạch vành phải, 70% nhánh trái, tôi vẫn sống khỏe

Tắc hẳn mạch vành phải, 70% nhánh trái, tôi vẫn sống khỏe

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện