Ngôi chùa không có hòm công đức, cấm đặt tiền lễ Phật

Ngôi chùa không có hòm công đức, cấm đặt tiền lễ Phật


Sự Kiện