Cấm ghi hình cán bộ tiếp dân: Chưa đúng thì phải sửa...

Cấm ghi hình cán bộ tiếp dân: Chưa đúng thì phải sửa...

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện