Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ do Bộ Chính trị phân công

(Tin tức thời sự) - Sau Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị sẽ phân công một Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy TPHCM.

Do TPHCM là đô thị đặc biệt, một trung tâm kinh tế lớn của vùng, của cả nước, có vị trí chính trị rất quan trọng, nên việc chuẩn bị nhân sự Bí thư Thành ủy gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị khóa XII của Đảng.

Vì vậy, để sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 sẽ phân công đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy TP.HCM là đúng quy định, quy trình công tác nhân sự của Đảng.

Trong thời gian này ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy sẽ  điều hành hoạt động của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Bi thu Thanh uy TP.HCM se do Bo Chinh tri phan cong

Bốn Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 10 đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 người, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 13 người.

Trong đó ông Trần Vĩnh Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 10.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh gồm 35 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết, cùng với 7 đại biểu đương nhiên, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa X, ông Võ Văn Thưởng, Phó bí thư thường trực Thành ủy hứa sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo, đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, ra sức học tập, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ cùng toàn Đảng bộ, nhân dân TP thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra với quyết tâm cao nhất.

Sơn Ca (Tổng hợp)

Thứ Bảy, 17/10/2015 15:33

Sự Kiện