Ban chỉ đạo Tây Nguyên có nhân sự mới

(Tin tức thời sự) - Ông Nie Thuật, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Chiều 24/9, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự lễ trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nhận nhiệm vụ mới tại Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Theo đó, tại Quyết định số 1987-QĐNS/TW nêu rõ ông Niê Thuật, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nay thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2010-2015 để giữ chức Phó trưởng Ban Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Ban chi dao Tay Nguyen co nhan su moi
Ông Niê Thuật (giữa) được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Cho rằng được Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách mới, ông Đinh Thế Huynh mong muốn ông Niê Thuật sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp với khả năng cao nhất của mình trên cương vị mới được phân công công tác, nhằm góp phần tạo điều kiện cho Tây Nguyên phát triển kinh tế, xã hội bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Mới đây Ban chỉ đạo Tây Nguyên xác định một trong các nhiệm vụ trong thời gian tới là tập trung nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng liên quan đến Fulro đang sinh sống tại cộng đồng; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của Fulro, “Tin lành Đêga”, tà đạo “Hà mòn”;

Phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vượt biên trái phép, bảo đảm an ninh biên giới, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cụ thể hóa việc củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương của hai nước Lào và Campuchia.

Tăng cường chỉ đạo công tác tranh thủ, vận động nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với tổ chức và hoạt động tôn giáo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động truyền đạo trái phép.

Phương Nguyên (Tổng hợp)

Thứ Sáu, 25/09/2015 07:05

Sự Kiện