Băng tuyết khắp nơi, Mẫu Sơn xuống nhiệt độ âm

Băng tuyết khắp nơi, Mẫu Sơn xuống nhiệt độ âm


Sự Kiện