Bộ Chính trị cơ bản nhất trí phương án nhân sự HN

(Chính trị Việt Nam) - Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với phương án nhân sự BCH Đảng bộ Hà Nội khóa mới.

Ngày 25/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để cho ý kiến về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI.

Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV (nhiệm kỳ 2010-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới, dự thảo Báo cáo của Thành ủy Hà Nội khẳng định 5 năm qua, Đảng bộ Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy, trọng tâm là nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XV, lãnh đạo thực hiện tốt 9 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá, tạo ra bước chuyển biến mới, toàn diện trên mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ.

Bo Chinh tri co ban nhat tri phuong an nhan su HN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc làm việc - Ảnh: Hà Nội Mới

Sau 30 năm đổi mới và sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ đô Hà Nội đã và đang thể hiện rõ vai trò là đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, đầu tàu của vùng Thủ đô, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2020 của Hà Nội là xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, có nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững. Văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế và uy tín của Thủ đô được nâng cao.

Bo Chinh tri co ban nhat tri phuong an nhan su HN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận - Ảnh: VNE

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận: Các văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và công tác nhân sự được chuẩn bị đúng nội dung, quy trình, theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy.

Dự thảo Báo cáo Chính trị đã phản ánh khá đầy đủ, đánh giá, tổng kết được một số quan điểm, chủ trương lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XI và các Nghị quyết của Trung ương khóa XI, Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô và Luật Thủ đô, làm cơ sở giúp Trung ương tiếp tục hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII và ban hành các cơ chế, chính sách trong thời gian tới.

Về chủ đề Đại hội, Tổng Bí thư lưu ý cần thể hiện được bản sắc riêng, tính đặc thù của Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, trung tâm kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, là bộ mặt của quốc gia, đất nước, là địa danh tiêu biểu cho truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị của dân tộc Việt Nam; cần xác định rõ chủ đề của Đại hội là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và huy động mọi nguồn lực xã hội (nội lực và ngoại lực, Trung ương và địa phương), đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, thanh lịch, hiện đại.

Thứ Bảy, 26/09/2015 07:34

Sự Kiện