Hà Nội cấm dùng trụ sở cũ cho thuê kiếm lời

Hà Nội cấm dùng trụ sở cũ cho thuê kiếm lời

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện