Israel thừa nhận Iron Dome chỉ đánh chặn được 1/4 mục tiêu

Israel thừa nhận Iron Dome chỉ đánh chặn được 1/4 mục tiêu

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện