Gafin.vn
  •  
  • gafin.vn
NHẬN TIN QUA EMAIL
  • Chọn mã CK cần theo dõi
  • Chọn mã CK cần theo dõi
  • Chọn mã CK cần theo dõi
  • Chọn mã CK cần theo dõi
  • Chọn mã CK cần theo dõi
  • Chọn mã CK cần theo dõi
  • Chọn mã CK cần theo dõi
QUẢN LÝ
Thứ Hai | 10/06/2013 15:10
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 73 về điều kiện niêm yết công ty sau hợp nhất, sáp nhập
4 5 24

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 73 về điều kiện niêm yết công ty sau hợp nhất, sáp nhập

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/7/2013.

Ngày 29/5, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 73/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Thông tư quy định về điều kiện niêm yết của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, đối với trường hợp công ty hình thành sau hợp nhất doanh nghiệp, công ty phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 53, Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Ngoài ra, nếu công ty hình thành sau hợp nhất có ít nhất 1 công ty niêm yết trên HSX và 1 công ty không niêm yết trên HSX, thì công ty chưa niêm yết phải đáp ứng điều kiện có ít nhất 2 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần; ROE tối thiểu 5%; có lãi 2 năm gần nhất; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm; không có lỗ lũy kế.

Đối với công ty hình thành sau sáp nhập doanh nghiệp, nếu cả công ty nhận sáp nhập và bị sáp nhập đều niêm yết trên HSX thì công ty hình thành sau sáp nhập phải đăng ký thay đổi niêm yết.

Nếu công ty nhận sáp nhập là công ty niêm yết còn công ty bị sáp nhập không phải là công ty niêm yết trên HSX, công ty hình thành sau sáp nhập sẽ được thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu hoán đổi của công ty bị sáp nhập khi đảm bảo một số các quy định liên quan tới ROE, hoạt động kinh doanh 2 năm liền trước...

Nếu công ty nhận sáp nhập không phải là công ty niêm yết trên HSX, công ty hình thành sau sáp nhập phải đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 53, Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đối với trường hợp công ty hình thành sau hợp nhất doanh nghiệp, công ty phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 54, Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Ngoài ra, nếu công ty hình thành sau hợp nhất có ít nhất 1 công ty niêm yết trên HNX và 1 công ty không niêm yết trên HNX, thì công ty chưa niêm yết phải đáp ứng điều kiện có ít nhất 1 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần; ROE tối thiểu 5%; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm; không có lỗ lũy kế.

Đối với công ty hình thành sau sáp nhập doanh nghiệp, nếu cả công ty nhận sáp nhập và bị sáp nhập đều niêm yết trên HNX thì công ty hình thành sau sáp nhập phải đăng ký thay đổi niêm yết.

Nếu công ty nhận sáp nhập là công ty niêm yết còn công ty bị sáp nhập không phải là công ty niêm yết trên HNX, công ty hình thành sau sáp nhập sẽ được thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu hoán đổi của công ty bị sáp nhập khi đáp ứng các quy định đề ra.

Nếu công ty nhận sáp nhập không phải là công ty niêm yết trên HSX, công ty hình thành sau sáp nhập phải đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 54, Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2013.

Nội dung thông tư 73
Nguồn Dân Việt
Cổng thông tin tổng hợp - Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích dữ liệu tài chính Gafin
© Copyright 2014 – Galaxy Media
Giấy phép số 195/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Email: info@gafin.vn Phone: 08 3933 0707

Liên hệ quảng cáo: Ms Kim Thoa
Điện thoại: 090 6767 993
Email : kimthoa@galaxypub.vn
Powered by:
Địa chỉ: Lầu 6, 63A Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh