Gafin.vn
  • Chọn mã CKcần theo dõi
  • Chọn mã CKcần theo dõi
  • Chọn mã CKcần theo dõi
  • Chọn mã CKcần theo dõi
  • Chọn mã CKcần theo dõi
  • Chọn mã CKcần theo dõi
  • Chọn mã CKcần theo dõi
QUẢN LÝ
Thứ bảy | 02/10/2010 11:20
Quy định mới phân phối lợi nhuận với công ty TNHH 1 thành viên
4 5 24

Quy định mới phân phối lợi nhuận với công ty TNHH 1 thành viên

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 138 quy định phân phối lợi nhuận với công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo quy định, lợi nhuận của công ty TNHH sau khi bù đắp lỗ và nộp thuế TNDN được phân phối như sau:

Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng.

Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhận trước thuế.

Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính (không trích quỹ dự phòng khi số dư quỹ bằng 25% vốn điều lệ); trích lập các quỹ đặc biệt từ LNST (đối với các công ty đặc thù).

Sau khi phân phối, số lợi nhuận còn lại được phân phối theo tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu và vốn công ty tự huy động bình quân trong năm.

Phân phối lợi nhuận được chia theo vốn chủ sở hữu.
 
Đối với công ty chưa đầu tư đủ vốn điều lệ thì được dùng bổ sung cho đủ mức được phê duyệt.

Đối với công ty đã đủ vốn điều lệ thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ chuyển phần lợi nhuận này về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương.

Phân phối lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động

Trích tối thiểu 30% vào quỹ đầu tư phát triển của công ty; trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty. Số lợi nhuận còn lại được phân phối vào quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, bổ sung quỹ đầu tư phát triển...
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11/2010 và áp dụng cho năm tài chính 2010.
 
 
P.Linh
Nguồn Chinhphu
Cổng thông tin tổng hợp - Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích dữ liệu tài chính Gafin
© Copyright 2014 – Galaxy Media
Giấy phép số 195/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Email: info@gafin.vn Phone: 08 3933 0707

Liên hệ quảng cáo: Ms Kim Thoa / Ms Bảo Nguyên
Điện thoại: 090 6767 993 / 0988 510 665
Email : kimthoa@galaxypub.vn / baonguyen@galaxypub.vn
Powered by:
Địa chỉ: Lầu 6, 63A Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh